info@rdmg.nl   085 – 0430 130    
park-429712_640

Grote wijziging Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) een feit. De Wnb is een samenvoeging van de voormalige Flora- en Faunawet (Ffw), Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 98) en de Boswet (Bw). Het doel van de Wnb is het beschermen van waardevolle natuur met duidelijke en eenvoudige regels, die leiden tot verlaging van administratieve lasten. Organisaties en burgers behoeven door het samenvoegen van deze wetten geen separate vergunningen meer aan te vragen, maar doen een aanvraag voor één Wnb-vergunning

Geniet van de voordelen van de tool Register

Direct inzicht hebben en houden in de voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving? Dat kan met onze online tool Register.

De tool Register biedt u een specifiek filter op alle (inter)nationale wet- en regelgeving en geeft u op wetsartikelniveau per thema (afval, bodem, lucht, milieumanagement, beeldschermwerk, verzuimpreventie, etc.) inzage in de op uw situatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw voordelen op een rij

Kostenbesparing – Databank Arbo & Milieu is de meest complete van Nederland: andere abonnementen zijn overbodig

Inzicht – Met de tool Register houdt u overzicht op de voor u relevante wet- en regelgeving

Tijdbesparing – Wijzigingen in wet- en regelgeving worden voor u bijgehouden

Aantoonbaar – Met de tool Compliance maakt u aantoonbaar hoe u borgt te voldoen aan voor u relevante wetten en regels

Zekerheid – Met onze tools voldoet u aan ISO 14001:2015 en ISO 45001