info@rdmg.nl   085 – 0430 130    

Wijzigingen in wet- en regelgeving

 

De wet Precursoren voor explosieven is op 1 juni 2016 in werking getreden. Met deze wet wordt een vergunningenstelsel voor precursoren (grondstoffen) voor explosieven ingevoerd.Het doel van de wet is om de beschikbaarheid van producten die gebruikt worden om zelf explosieven te maken te beperken. Dit moet gerealiseerd worden door:

  • Beperking op bepaalde grondstoffen voor explosieven door invoering van een vergunningplicht voor particulieren en
  • Meldplicht op bepaalde grondstoffen voor explosieven. In Nederland gevestigde marktdeelnemers zijn verplicht om verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen melden bij de overheid.

De Wet precursoren voor explosieven is relevant voor bedrijven, die aangewezen stoffen verkopen aan particulieren en voor bedrijven waar de aangewezen stoffen aanwezig zijn en/of worden verkocht aan derden. In bijlage I en II van Verordening (EU) nr. 98/2013 zijn de precursoren voor explosieven (aangewezen stoffen) benoemd. Daarnaast kan de Nederlandse overheid aanvullende grondstoffen aanwijzen.

Handhaving van de wet ligt in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Nog geen register? RDMG heeft nu NACE-registers

De NACE-code is een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van economische activiteiten (al dan niet commercieel). Dit is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van economische statistieken en overzichten.

Veel bedrijven oefenen verschillende activiteiten uit. Een landbouwbedrijf kan bv. zowel graan als fruit produceren. Er kan echter maar één NACE-code aan toegekend worden. De NACE-code die een bepaalde “economische eenheid” (bedrijf, instelling …) krijgt, is die van de “hoofdactiviteit”, dit is die activiteit die het meest bijdraagt aan de totale toegevoegde waarde van die eenheid.

Gratis proef aanvraag tool compliance, tool register of naslagwerk

Alle voordelen van de producten van RDMG Uitgevers

  • Kostenbesparing - Andere abonnementen zijn overbodig
  • Tijd besparing - U heeft altijd zicht op de voor u actuele wet- en regelgeving
  • Controle behouden - U bepaalt wie toegang heeft tot de Tool Register of Tool Compliance
  • Volledigheid - Altijd de vigerende wet- en regelgeving binnen bereik
  • Compleetheid - Altijd alle wijzigingen in alle arbo- en milieu wet- en regelgeving bij de hand